نوشته‌ها

انجام پروژه های عمران با استفاده از نرم افزار Etabs

طراحی با برنامه etabsانجام پروژه با برنامه ايتبس (ٍEtabs)

انجام پروژه های عمران با استفاده از نرم افزار Etabs

انجام پروژه بانرم افزار Etabs

انجام پروژه با برنامه سپ(SAP)

انجام پروژه با برنامه سيف(Safe)

طراحی و آنالیز پروژه های سازه های فولادی با استفاده از نرم افزار Etabs
طراحی و آنالیز پروژه های سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار Etabs
طراحی و انالیز پی پروژه های سازه های بتنی و فولادی با استفاده از نرم افزار Safe
انجام محاسبات دستی برای پروژه های سازه های فولادی و بتنی در صورت نیاز

طراحی با برنامه etabs

عمران با برنامه ايتبس

انجام طراحی با برنامه etabs

انجام پروژه با برنامه etabs

انجام تحلیل با برنامه etabs

انجام پروژه با etabs

انجام پروژه فولاد با برنامه etabs

انجام پروژه بتن با برنامه etabs

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

گروه عمرانی اینکس

Originally posted 2016-06-12 12:14:43.

انجام پروژه با برنامه ایتبس etabs

انجام پروژه با برنامه Etabs

پروژه etabs

طراحی با etabs

انجام پروژه ایتبس

مدل سازی نرم افزاری etabs

انجام پروژه etabs

نرم‌افزار ETABS یک نرم‌افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه‌های ساختمانی می‌باشد. قابلیت نرم‌افزار etabs جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه‌ها جهت‌گیری شده‌اند. تمام المان‌های یک ساختمان برای برنامه شناخته شده هستند. پردازنده‌های طراحی برنامه بسیار کامل می‌باشد و تمام المان‌های ساختمان را می‌توان در این نرم‌افزار etabs طراحی کرد که گروه پروژه های عمرانی در زمینه طراحی با برنامه etabsدر خدمت دوستان است.

پروژه ایتبس

تحلیل و طراحی سازه با برنامه etabs

انجام پروژه etabs

انجام تحلیل غیر خطی با نرم افزار Etabs

برنامه ایتبس etabs

تحلیل و طراحی سازه با برنامه ایتبس

پروژه etabs

پروژه ایتبس

etabs

تحلیل و طراحی سازه ها فولادی با برنامه ایتبس

انجام پروژهEtabs

تحلیل و طراحی سازه ها بتنی با برنامه ایتبس

پروژه ایتبس

انجام تحلیل غیر خطی دینامیکی با نرم افزار Etabs

انجام تحلیل غیر خطی استاتیکی با نرم افزار Etabs

طراحی با برنامهetabs

ایتبس

انجام طراحی ساختمان با برنامه Etabs

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

 

 

Originally posted 2018-03-12 06:20:19.