نوشته‌ها

انجام پروژه Etabs ایتبس

گروه پروژه های عمرانی در زمینه زیر درخدمت دوستان است.

انجام پروژه Etabs

طراحی با برنامهEtabs

مدل سازی برنامه Etabs

تحلیل غیر خطی با برنامه Etabs

طراحی سازه های فولادی  با برنامهEtabs

طراحی سازه های بتنی با برنامهEtabs

تحلیل دینامیکی غیرخطی با برنامه Etabs

مدل سازی میراگر با برنامه Etabs

و هزاران پروژه دیگر

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

گروه پروژه های عمرانی

Originally posted 2018-06-25 17:45:35.

انجام پروژه با برنامه ایتبس etabs

انجام پروژه با برنامه Etabs

پروژه etabs

طراحی با etabs

انجام پروژه ایتبس

مدل سازی نرم افزاری etabs

انجام پروژه etabs

نرم‌افزار ETABS یک نرم‌افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه‌های ساختمانی می‌باشد. قابلیت نرم‌افزار etabs جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه‌ها جهت‌گیری شده‌اند. تمام المان‌های یک ساختمان برای برنامه شناخته شده هستند. پردازنده‌های طراحی برنامه بسیار کامل می‌باشد و تمام المان‌های ساختمان را می‌توان در این نرم‌افزار etabs طراحی کرد که گروه پروژه های عمرانی در زمینه طراحی با برنامه etabsدر خدمت دوستان است.

پروژه ایتبس

تحلیل و طراحی سازه با برنامه etabs

انجام پروژه etabs

انجام تحلیل غیر خطی با نرم افزار Etabs

برنامه ایتبس etabs

تحلیل و طراحی سازه با برنامه ایتبس

پروژه etabs

پروژه ایتبس

etabs

تحلیل و طراحی سازه ها فولادی با برنامه ایتبس

انجام پروژهEtabs

تحلیل و طراحی سازه ها بتنی با برنامه ایتبس

پروژه ایتبس

انجام تحلیل غیر خطی دینامیکی با نرم افزار Etabs

انجام تحلیل غیر خطی استاتیکی با نرم افزار Etabs

طراحی با برنامهetabs

ایتبس

انجام طراحی ساختمان با برنامه Etabs

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

 

 

Originally posted 2018-03-12 06:20:19.