انجام مدل سازی با برنامه FLOW3d

انجام پروژه با برنامه FLOW3d

انجام مدل سازی با برنامه FLOW3d

این دپارتمان در انجام پروژه با برنامه FLOW3d  در سازه های هیدرولیکی وانجام پروژه با برنامه FLOW3d  در سازه های دریایی

در خدمت دوستان می باشد

انجام پروژه با برنامه FLOW3d

پروژه با برنامه FLOW3d

FLOW3d

برنامه Flow

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

نرم افزار FLOW3d قابلیت مدل سازی مسائل مربوط به هیدرولیکی و دریایی را دارا می باشد که دارای برنامه دارای توانمندی مناسب جهت انجام پروژه های سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی با برنامه Flow3dدارد.

انجام پروژه با FLOW3d

 با FLOW3d

شماره تماس :

۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

گروه تخصصی گروه پروژه های اینکس یا سال های تجربه در زمینه انجام پروژه Flow3dدر خدمت دوستان می باشد.

یکی از نرم افزار های اجزاء محدود برنامه فلوتری دی Flow3d می باشد، انچام پروژه Flow3dدر مرکز تخصصی گروه پروژه های اینکس  به صورت تخصصی زیر نظر مهندسان عمران و مهندسان مکانیک  انجام می شود .

گروه پروژه های اینکس به صورت تخصصی در زمینه انجام پروژه های Flow3dدر خدمت دوستان می باشد.

انجام پروژه آباکوس عمران در اصفهان

انجام پروژه با نرم افزار Flow3d

انجام پروژه عمران با فلوتری دی

انجام مدل سازی با فلوتری دی

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

مدل سازی در نرم افزار آباکوس

انجام پروژه با نرم افزار Flow3d

انجام مدل سازی با Flow3d

انجام پروژه مهندسی عمران با نرم افزار فلوتری دی

مدل سازی فلوتری دی

انجام پروژه فلوتری دیعمران

انجام مدل سازی با Flow3dعمران

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

گروه پروژه های عمرانی زیر نظر متخصصان با سال ها تجربه در زمینه انجام پروژه فلوتری دیدر خدمت دوستان می باشد.

فلوتری دییکی از نرم افزار  در زمینه مهندسی می باشد، که پس از ارسال سفارش توسط متخصصان مورد بررسی قرار می گیرد و با بالاترین کیفیت ارائه داده می شود.

گروه پروژه های عمرانی

Originally posted 2017-07-08 09:20:02.

انجام پایان نامه عمران با برنامه SACS

گروه پروژه های عمرانی با تجربه فراوان در اجرای پروزه های عمرانی ، مشاوره کار های پژوهشی و انجام کار های پژوهشی در زمینه تمام گرایش عمران مفتخر است در زمینه پروژه با برنامه SACS در خدمت دوستان عزیز باشد این برنامه آنالیز سازه‌های دریایی بوده که به طور تخصصی برای آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی ارائه شده است. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی علی الخصوص سازه‌های استاتیک نظیر چاه‌های استخراج نفت و سازه‌های معلق روی دریا بوده که امکانات بی‌نظیری را در اختیار مهندسین قرار می‌دهد نرم افزار SACSدر چهار زمینه می‌تواند سازه‌های دریایی را مورداستفاده قرار می گیرد

برنامه SACS

انجام پروژه با برنامه SACS

انجام عمران با برنامه SACS

عمران سازه های دریایی با برنامه SACS

انجام برنامه SACS

شماره تماس :۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

گروه عمرانی اینکس

Originally posted 2017-06-26 13:22:07.

انجام پروژه های عمران با استفاده از نرم افزار Etabs

طراحی با برنامه etabsانجام پروژه با برنامه ايتبس (ٍEtabs)

انجام پروژه های عمران با استفاده از نرم افزار Etabs

انجام پروژه بانرم افزار Etabs

انجام پروژه با برنامه سپ(SAP)

انجام پروژه با برنامه سيف(Safe)

طراحی و آنالیز پروژه های سازه های فولادی با استفاده از نرم افزار Etabs
طراحی و آنالیز پروژه های سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار Etabs
طراحی و انالیز پی پروژه های سازه های بتنی و فولادی با استفاده از نرم افزار Safe
انجام محاسبات دستی برای پروژه های سازه های فولادی و بتنی در صورت نیاز

طراحی با برنامه etabs

عمران با برنامه ايتبس

انجام طراحی با برنامه etabs

انجام پروژه با برنامه etabs

انجام تحلیل با برنامه etabs

انجام پروژه با etabs

انجام پروژه فولاد با برنامه etabs

انجام پروژه بتن با برنامه etabs

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

گروه عمرانی اینکس

Originally posted 2016-06-12 12:14:43.