انجام پروژه در برنامه آباكوس

انجام مدل سازی عمران با Abaqus

انجام پروژه در برنامه آباكوس

 

انجام پروژه در برنامه آباكوس

 

مدل سازی با برنامه Abaqus

انجام مدل سازی با Abaqus

انجام پروژه مهندسی عمران با نرم افزار Abaqus

انجام مدل سازی عمران گرایش سازه با نرم افزار آباکوس

 

انجام مدل سازی عمران گرایش سازه با نرم افزار Abaqus

انجام  مدل سازی عمران گرایش خاک و پی با نرم افزار abaqus

انجام مدل سازی عمران با Abaqus

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

انجام پروژه Abaqus

انجام پروژه آباکوس عمران

 

پروژه در برنامه آباكوس

انجام مدل سازی در برنامه آباكوس

انجام مدل سازی عمران با آباكوس

انجام پروژه با برنامه abaqus

 

پروژه آباکوس

مدل سازی با برنامه آباکوس

انجام پروژه در برنامه آباكوس

انجام مدل سازی با  Abaqus

انجام پروژه مهندسی عمران با نرم افزار آباکوس.

انجام مدل سازی عمران گرایش سازه با نرم افزار آباکوس.

پروژه با برنامه abaqus

انجام مدل سازی عمران گرایش خاک و پی با نرم افزار آباکوس

انجام مدل سازی عمران با برنامه آباكوس .

انجام پروژه آباکوس عمران

انجام پروژه آباکوس

abaqus

انجام مدل سازی میکانیک با برنامه آباكوس

انجام مدل سازی عمران گرایش سازه با نرم افزار آباکوس

انجام  مدل سازی عمران گرایش خاک و پی با نرم افزار آباکوس

عمران با آباکوس

انجام مدل سازی عمران با آباكوس

انجام مدل سازی میکانیک با آباكوس

انجام مدل سازی با آباكوس عمران

انجام مدل سازی با آباكوس

انجام پروژه abaqus

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

گروه تخصصی گروه پروژه های اینکس یا سال های تجربه در زمینه انجام پروژه آباکوس در خدمت دوستان می باشد.

یکی از نرم افزار های اجزاء محدود برنامه آباکوس Abaqus می باشد، انچام پروژه Abaqus  در مرکز تخصصی گروه پروژه های اینکس  به صورت تخصصی زیر نظر مهندسان عمران و مهندسان مکانیک  انجام می شود .

 گروه پروژه های اینکس به صورت تخصصی در زمینه انجام پروژه های آباکوس در خدمت دوستان می باشد.

انجام پروژه آباکوس عمران در اصفهان

انجام پروژه با نرم افزار Abaqus

انجام پروژه عمران با آباكوس

انجام مدل سازی مکانیک با آباكوس

مدل سازی با برنامه آباکوس

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

مدل سازی در نرم افزار آباکوس

انجام پروژه با نرم افزار Abaqus

انجام مدل سازی  آباکوس در آباکوس

انجام مدل سازی با Abaqus

انجام پروژه مهندسی عمران با نرم افزار آباکوس

انجام مدل سازی عمران گرایش سازه با نرم افزار آباکوس

مدل سازی آباكوس

انجام پروژه آباکوس عمران

انجام مدل سازی عمران گرایش خاک و پی با نرم افزار آباکوس د

انجام مدل سازی با آباكوس عمران

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

گروه پروژه های عمرانی زیر نظر متخصصان با سال ها تجربه در زمینه انجام پروژه آباکوس در خدمت دوستان می باشد.

آباکوس یکی از نرم افزار اجزاء محدود  در زمینه مهندسی می باشد، که پس از ارسال سفارش توسط متخصصان مورد بررسی قرار می گیرد و با بالاترین کیفیت ارائه داده می شود.

گروه پروژه های عمرانی

Originally posted 2018-03-14 07:14:37.

انجام پروژه با برنامه فلوئنت

انجام پروژه با برنامه Fluent

نرم‌افزار فلوئنت (به انگلیسی: FLUENT)، یک نرم‌افزار مهندسی به کمک رایانه در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. نوع مش‌های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم‌افزاری شامل شبکه‌هایی با المان‌های مثلثی و چهارضلعی (برای هندسه‌های دوبعدی) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی یا گوه‌ای (برای هندسه‌های سه‌بعدی) می‌باشد. همچنین فلوئنت به کاربر اجازهٔ بهبود شبکه (مثلا ریز کردن یا درشت کردن شبکه در مرزها و مکان‌های لازم در هندسه) را می‌دهد.

شماره تماس:۰۹۳۷۲۴۸۰۸۳۶

 

 

Originally posted 2018-03-12 06:28:33.

انجام پروژه با برنامه ژئواستودیو

آنالیز تنش – تغییرمکان

آنالیز تنش-تغییرمکان یک خاکریز در یک مرحله اجرا

آنالیز تنش-تغییرمکان یک خاکریز در چند مرحله اجرا

تحلیل تراوش آب

تحلیل تراوش آب در خاکریز

بررسی عملکرد سازه خاکی در مقابل آب و ارائه روش‌های بهسازی و کنترل

تراوش آب در سازه‌های خاکی

تحلیل پایداری

تحلیل پایداری یک خاکریز و محاسبه ضریب اطمینان پایداری

بهسازی سازه‌های خاکی توسط مهار، نیلینگ و ژئوتکستایل

تحلیل دینامیکی

تحلیل دینامیکی خاکریزها و سدهای خاکی

و غیره

شبیه سازی با برنامه geostudio

geostudio

طراحی با برنامه geostudio

گروه عمرانی اینکس

Originally posted 2018-03-12 06:23:48.